105 views

นักวิทยาศาสตร์พบดาวเคราะห์ลักษณะคล้ายโลกซ่อนอยู่ในข้อมูลเก่าของ Kepler

ยาวไปไม่อ่าน: นักวิทยาศาสตร์พบข้อมูลดาวเคราะห์นอกระบบที่คล้ายโลกจาก Kepler ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโลก 1.06 เท่า และมีแสงอาทิตย์จากดาวแคระแดง แต่ยังระบุไม่ได้ว่าอาศัยอยู่ได้หรือไม่

การค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบที่สามารถอาศัยอยู่ได้ได้ทำให้พวกเขาพบข้อมูลในที่ที่ไม่คาดคิดอย่างข้อมูลที่น่าจะถูกค้นหาไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน นักวิทยาศาสตร์ได้ขุดข้อมูลเก่าๆจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศ Kepler ที่ค้นพบดาวเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกับโลก Kepler-1649c รวมอยู่ด้วย มันมีรัศมี 1.06 เท่ากว้างกว่าโลกของเรา และดาวแคระแดงของระบบก็ให้แสงกับมัน 75 เปอร์เซนต์ชองที่โลกได้รับ แม้มันอาจจะไม่ได้ดีมาก แต่มันก็ทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่อาศัยอยู่ได้

โดยความผิดพลาดในการค้นพบข้อมูลนี้ก่อนหน้านี้สามารถระบุได้ว่าเป็นผลมาจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีในปัจจุบ้น ทางทีมได้ทบทวนการทำงานของอัลกอริธึ่ม Robovetta ที่ใช้ในการกรองข้อมูลค้นพบที่ผิดพลาด และพบว่ามันก็ได้กรองข้อมูลของ Kepler-1649c ออกไปด้วย

แน่นอนว่าสถิติเหล่านี้ไม่ได้ยืนยันว่าดาวดวงนี้จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ ไม่ว่าจะไม่มีข้อบกพร่องอะไรกับมันก็ตาม ดาวแคระแดงมักจะเกิดการระเบิดของเปลวสุริยะและทำลายโอกาสในการอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้นักวิจัยยังไม่ทราบถึงองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญว่าจะอาศัยอยู่ได้หรือไม่ แม้ปัจจัยอื่นๆจะเหมาะสมก็ตาม และด้วยเหตุนั้น NASA จึงหวังจะเพิ่มเกณฑ์ในการคัดกรองเขตที่อาศัยอยู่ได้ และมันคงไม่ใช่เร็วๆนี้เมื่อดาวเคราะห์ดวงที่ว่านี่อยู่ไกลออกไปถึง 300 ปีแสงออกไป

แต่ถึงดาวเคราะห์นี้จะอาศัยอยู่ไม่ได้ การค้นพบนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ มันช่วยเสริมหลักฐานว่าดาวเคราะห์ลักษณะแบบนี้มักจะพบได้รอบดาวแคระแดง และการค้นพบพวกนี้ก็จะช่วยอธิบายถึงระบบดาวเคราะห์ทั่วไป เช่น การเสถียรภาพสูง (ซึ่งบอกถึงช่วงอายุดาวที่ยาวนาน) และความเป็นไปได้ของดาวเคราะห์ดวงที่สาม แม้ว่าการสำรวจดางเคราะห์อาจเป็นเรื่องในอนาคตอันไกล แต่มันก็อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า

Engadget