77 views

Amazon ถูกกล่าวหาว่านำข้อมูลของผู้ขายมาผลิตสินค้าแข่ง

ยาวไปไม่อ่าน:  Amazon ถูกกล่าวหาว่านำข้อมูลของผู้ขายมาพัฒนาสินค้าของตัวเอง และหลังจากที่พวกเขาเคยบอกกับทางสภาคองเกรสว่าไม่มีการใช้ข้อมูลผู้ขายเพื่อผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม ครั้งนี้มันอาจทำให้พวกเขาเจอบทลงโทษและการปฏิรูปจากภาครัฐของสหรัฐฯได้

Amazon มีนโยบายห้ามใช้ข้อมูลผู้ขายในการแย่งฐานลูกค้าจากผลิตภัณฑ์ของพวกเขา แต่ภาคปฏิบัติในความเป็นจริงอาจจะต่างออกไป แหล่งข่าวของ Wall Street Journal บอกว่าพนักงาน Amazon ใช้ข้อมูลของผู้ขายในการช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์และตั้งราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการตัดสินใจในการเข้าสู่บางตลาด ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาอุปกรณ์จัดระเบียบของท้ายรถ มีร้านค้าออนไลน์รายงานว่าพวกเขาได้ศึกษามาจากยอดขายของผู้ค้ารายอื่น การใช้จ่ายในตลาด และส่วนแบ่งยอดขายของ Amazon

จากทางแหล่งข่าวเรื่องนี้ผู้บริหารยังมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ในขณะที่ Amazon มีมาตรการอย่างเป็นทางการในการป้องกันไม่ให้ผู้บริการระดับสูงสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ขายแต่ละรายได้ แต่เหมือนจะไม่ได้มีการบังคับใช้กฎข้อนั้นอย่างจริงจัง ผู้บริหารก็แค่หาข้อมูลทางอ้อม เช่นการให้นักวิเคราะห์เขียนรายงานหรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายรายใดรายหนึ่งมาให้พวกเขา

ในการแถลง Amazon บอกว่าพวกเขา “ห้ามอย่างเด็ดขาด” ไม่ให้พนักงานใช้ข้อมูลผู้ขายรายบุคคลในการกำหนดปล่อยสินค้าแบรนด์ของพวกเขา และบอกว่าพวกเขาได้ทำการตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว

แต่ไม่ว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะก่อให้เกิดการปฏิรูปใหม่หรือไม่ Amazon ก็อาจจะเจอกับผลทางกฎหมายครั้งใหญ่ ทางบริษัทได้ยื่นหลักฐานต่อทางสภาคองเกรสในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ข้อมูลของผู้ขายในการสร้างข้อได้เปรียบให้กับตัวเองอย่างไม่เป็นธรรม ถ้าคำกล่าวหานี้เป็นจริง สิ่งที่พวกเขาพูดไปก็ไม่เป็นความจริง แม้ว่าหัวหอกจะไม่ได้เป็นคนสั่งการลงมาก็ตาม และมันอาจจะส่งผลให้เกิดการเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายของสหรัฐฯ จากความกังวลที่ Amazon อาจจะครองตลาดมากเกินไป ยังไม่รวมถึงการตรวจสอบของ EU ที่กังวลอยู่แล้วว่าทางบริษัทจะใช้ข้อมูลของผู้ขายในทางที่ผิด ถ้า Amazon ไม่สามารถระบุได้ว่าการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดนี้เป็นฝืมือของพนักงานธรรมดากลุ่มหนึ่ง พวกเขาอาจจะเจอบทลงโทษและการปฏิรูปจากทางรัฐบาลของสหรัฐได้

Engadget