94 views

AI สามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่อัพเดทของ Wikipedia ได้อัตโนมัติ

ยาวไปไม่อ่าน: MIT พัฒนา AI ที่มีระบบเรียนรู้อัตโนมัติที่จะช่วยแก้ไขและเรียบเรียงประโยคข้อมูลที่ไม่อัพเดทของ Wikipedia โดยมีคะแนนประเมิณการทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4/5 สำหรับการอัพเดทข้อเท็จจริง และ 3.85/5 สำหรับแกรมม่าซึ่งยังพัฒนาได้ดีกว่านี้

มันเป็นเรื่องดีที่ควรจะระวังบทความใน Wikipedia ไว้หน่อยจากหลายๆ เหตุผล และหนึ่งในนั้นก็คือข้อมูลที่ล้าสมัย เพราะมนุษย์เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างจำกัด และแม้จะมีบอทที่สามารถแก้ไข Wikipedia พวกมันก็จำกัดอยู่แค่การอัพเดทรูปแบบเว็บไซต์หรือป้องกันการป่วนข้อมูลต่างๆ แต่ MIT อาจจะมีทางออกที่เป็นประโยชน์ (และเลิศกว่า) เมื่อนักวิจัยของพวกเขาพัฒนาระบบ AI ที่สามารถแก้ไขประโยคที่ข้อมูลล้าสมัยในบทความของ Wikipedia ในขณะที่รักษารูปประโยคที่เป็นธรรมชาติ และไม่แตกแยกจากประโยคโดยรวมที่ได้รับการปรุงแต่งมาแล้ว

ระบบเรียนรู้อัตโนมัติถูกฝึกมาให้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างประโยคในบทความ Wikipedia และประโยคใหม่ที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีการอัพเดทแล้ว ถ้ามันตรวจเยอความแตกต่างระหว่างสองประโยคนี้ มันก็จะใช้ “มาสก์แสดงความเป็นกลาง (neutrality masker)” ในการระบุตำแหน่งทั้งสองคำที่ขัดแย้งกัน คำหนึ่งที่ต้องลบ และคำหนึ่งที่ต้องเก้บไว้หลังจากนั้น หลังจากนั้น encoder-decoder framework จะกำหนดว่าจะเขียนประโยคนั้นใหม่ยังไง

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถใช้เสริมฐานข้อมูลที่ใช้ในการฝึกระบบตรวจจับข้อมูลเท็จ ซึ่งจะช่วยลดความเอนเอียงและเพิ่มความถูกต้องให้แก่ระบบ

แต่เท่าที่ดูจากตอนนี้ ระบบ AI นี้ยังไม่ถึงขีดสุด เพราะคะแนนประเมิณความแม่นยำของ AI นี้เฉลี่ยอยู่ที่ 4 จาก 5 สำหรับการอัพเดทข้อเท็จจริง และ 3.85 จาก 5 สำหรับแกรมม่า ซึ่งถือว่าดีกว่าระบบประดิษฐ์ประโยคอัตโนมัติอื่นๆ แต่เมื่ออ่านก็จะยังเห็นความแตกต่างของคนกับ AI อยู่ดี แต่ถึงอย่างนั้น มันก็ยังมีประโยชน์ในการแก้ไขจุดเล็กๆน้อยๆใน Wikipedia บทความใหม่ๆ หรือเอกสารอื่นๆ เมื่อคนตรวจทานไม่สะดวก

Engadget