133 views

ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโต (Crypto) ถูกจับกุมข้อหาช่วยเกาหลีเหนือหลบเลี่ยงข้อบังคับทางการค้า

ยาวไปไม่อ่าน: เจ้าหน้าที่สหรัฐฯเข้าจับกุม เวอร์จิล กริฟฟิธ ผู้เชี่ยวชาญหน่วยเงินคริปโตข้อหาช่วยเกาหลีเหนือในการฟอกเงินหลบเลี่ยงข้อบังคับของสหรัฐฯ

เกาหลีเหนือได้ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินคริปโตเพื่อหลบเลี่ยงข้อบังคับต่างๆมากนานมาแล้ว แต่ในตอนนี้ทางสหรัฐฯได้กล่าวหาชายคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือพวกเขา (เกาหลีเหนือ) เจ้าหน้าที่กฎหมายของอเมริกาได้จับกุมเวอร์จิล กริฟฟิธ ผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยเงินคริปโตและสมาชิกโปรเจกต์ Ethereum ด้วยข้อหาให้ข้อมูลทางเกาหลีเหนือเกี่ยวกับหน่วยเงินคริปโตและเทคโนโลยี บล็อกเชน ในการหลบเลี่ยงข้อบังคับของสหรัฐฯ

เขาเสนอการประชุมเกี่ยวกับคริปโตในเปียงยาง แม้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปที่เกาหลีเหนือ และถกประเด็นถึงวิธีการ “ฟอกเงิน” หรือหลบเลี่ยงกำแพงการค้าต่างๆ และมีเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือหลายคนที่ได้ถามคำถามเขาในตอนนั้น ตามที่ทางกระทรวงยุติธรรมกล่าว

นอกจากนี้ กริฟฟิธ ยังวางแผนจะเปิดแลกเปลี่ยน Ethereum ระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ แม้จะรู้ว่ามันขัดต่อข้อบังคับของทางอเมริกา และเหมือนว่าเขาจะได้โทรหาเพื่อนชาวอเมริกาให้มาเยี่ยมที่เกาหลีเหนือ (รวมถึงมาที่งานประชุม) และวางแผนจะทิ้งสัญชาติอเมริกาและซื้อสัญชาติอื่นมาถือแทน

กริฟฟิธถูกตั้งข้อหาละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (the International Emergency Economic Powers Act) และถ้าศาลตัดสินว่ามีความผิดเขาก็อาจจะถูกตัดสินใจจำคุกถึง 20 ปี

แต่ไม่ว่าจะมีข้อกล่าวหาหรือไม่ สถานการณ์นี้ก็ดูไม่สู้ดีนักสำหรับกริฟฟิธ มีรายงานเข้ามาว่าเกาหลีเหนือได้ขโมยเงินคริปโตไปหลายพันล้าน และเงินตราทางเลือกเพื่อใช้ในโปรเจกต์นิวเคลียร์ กริฟฟิธไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าทางประเทศต้องการอะไรจากเขา และด้วยคำเตือนชัดเจน เขาก็ต้องเจอปัญหาอยู่ดีไม่ว่าจะแก้ต่างว่าอะไร

Engadget