118 views

Apple, Google และ Microsoft ร่วมลงนามในจดหมายเพื่อสนับสนุนข้อตกลง Paris

ยาวไปไม่อ่าน: กลุ่มบริษัททางเทคโนโลยีซึ่งรวมไปถึง Apple, Adobe, Google, HP, Microsoft และ Tesla ได้ร่วมลงนามในจดหมายข้อตกลง United For The Paris Agreement เพื่อแสดงจุดยืนการสนับสนุนให้สหรัฐฯ ยังคงอยู่ในข้อตกลง Paris ต่อ

รัฐบาล Trump อาจจะได้ทำการถอนสหรัฐฯ ออกจากข้อตกลง Paris เรียบร้อยแล้ว แต่ว่ากลุ่มบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้กลับต้องการให้ประเทศยังคงอยู่ในข้อตกลงต่อ… ยกเว้นเพียงบางบริษัท ทาง CEO ของหลายๆ บริษัทซึ่งรวมไปถึง Apple, Adobe, Google, HP, Microsoft และ Tesla ได้ร่วมลงนามใน จดหมายข้อตกลง United For The Paris Agreement ซึ่งเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยังคงอยู่ในความร่วมมือที่จะลดภาวะโลกร้อน

พวกเขาอ้างว่าความร่วมมือระหว่างประเทศนี้จะ “สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับสหรัฐฯ” โดยการช่วยเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีที่จะนำอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาสู่โลก พวกเขายังได้ตั้ง “เป้าหมายที่ชัดเจน” ที่จะช่วยในการวางแผนและผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ คำแถลงจากบริษัทเหล่านี้

ที่ชัดเจนมากคือไม่ว่า Amazon หรือ Facebook ก็ไม่ร่วมลงนามในจดหมาย โดยทาง Engadget ได้ติดต่อไปสอบถามและขอความเห็น Facebook เคยให้ความร่วมมือด้านธรรมชาติอย่างจริงจัง และวางแผนจะใช้พลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนการทำงานของบริษัทภายในปลายปี 2020

แต่ทว่าทาง Amazon ถูกกล่าวหาว่าใช้การดำเนินการที่ไม่ได้คำนึงถึงธรรมชาติมากนัก ในขณะที่บริษัทคาดหวังว่าจะทำให้การส่งของกว่าครึ่งหนึ่งกระทำโดยไม่ปล่อยคาร์บอนภายในปี 2030 จึงทำให้มีทั้งนักวิจารณ์นอกบริษัทและพนักงานเองที่ตำหนิว่าบริษัทไม่มีมาตรการการต่อต้านโลกร้อน เพราะฉะนั้นการหายไปของ Jeff Bezos บนจดหมายสนับสนุนข้อตกลง Paris นี้ก็คงไม่ได้ช่วยกอบกู้ชื่อเสียงแต่อย่างใด

ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ให้บริการรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะไม่ถูกนับรวมในกลุ่มผู้สนับสนุนจดหมายนี้ Verizon (บริษัทแม่ของ Engadget) ได้สนับสนุนข้อตกลง Paris แต่ทาง AT&T, Sprint, และ T-mobile ยังคงไม่ได้เข้าร่วม

จดหมายนี้ไม่ใช่ความร่วมมือร่วมใจแบบร่วมหัวจมท้าย และก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการชักจูงทำเนียบขาวที่ทั้งเมินเฉยและพยายามจะปิดกั้นข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สภาพอากาศ อย่างไรก็ดีมันทำให้ทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจนว่าบริษัทเหล่านี้มีจุดยืนอย่างไร และอาจจะสร้างความกดดันที่ทำให้บริษัทเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนจุดยืน แม้ว่าจะเพียงเพื่อรักษาภาพพจน์ก็ตาม

Engadget