185 views

ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ Google คือ ‘ต้นไม้’ ที่บริษัทปลูกไว้สำหรับวิทยาเขตหลายแห่งของตัวเอง

ยาวไปไม่อ่าน: Google ซื้อพื้นที่ทำไร่กว่า 40 เอเคอร์ในกิลรอย รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อใช้พื้นที่เป็นที่เพาะเลี้ยงต้นไม้และพืชใบสำหรับวิทยาเขตต่างๆ ของตัวเอง

ตอนนี้ Google มีอสังหาริมทรัพย์เยอะแยะมากมาย และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ประกาศแผนการใหญ่ที่จะสร้างออฟฟิศและศูนย์เก็บข้อมูลเพิ่มหลายแห่งทั่วทั้งสหรัฐฯ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทยังเติบโตไม่สุด และต้องการจะไปต่อ ทางบริษัทจึงได้เพิ่งซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่ม

ครั้งนี้ที่ดินไม่ได้นำไปสร้างออฟฟิศใหม่เงางาม แต่ว่า Google จะใช้มันเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้

San Jose Mercury News รายงานว่า Google ซื้อพื้นที่ทำไร่กว่า 40 เอเคอร์ในกิลรอย รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ประมาณ 30 ไมล์ทางใต้ของ San Jose ทางบริษัทตั้งใจจะใช้พื้นที่เป็นที่เพาะเลี้ยงต้นไม้และพืชใบสำหรับวิทยาเขตต่างๆ ของ Google ทางโฆษก Google ได้กว่ากับทั้ง Mercury News และ CNBC

ทุกวันนี้บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ มักจะนำเข้าต้นไม้มาปลูกในวิทยาเขตตัวเอง

Apple Park ได้นำเข้าต้นไม้กว่า 8,000 ต้นและตึกของ Facebook แห่งใหม่ก็มีสวนบนหลังคาที่มีพื้นที่ 3.6 เอเคอร์ ในการมีสวนเพาะเลี้ยงต้นไม้ของตัวเองนั้น Google จะมีแห่งพืชใบของตัวเอง ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำไปตกแต่งพื้นที่ในวิทยาเขตต่างๆ ของตัวเองได้ตามใจอยาก

Engadget