83 views

กระทรวงความมั่นคงสหรัฐจะเรียกข้อมูลบนโซเชียลมีเดียของผู้ย้ายถิ่นแล้ว

ยาวไปไม่อ่าน: กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐจะขอข้อมูลทางโซเชียลมีเดียจาก ผู้ลี้ภัย, ผู้อพยพ, ผู้ย้ายถิ่นฐาน และ “คนต่างด้าวที่ไม่สามารถยื่นขอได้” ทั้งหมด 7 ฟอร์มเพื่อประเมินก่อนจะเข้าประเทศได้ แต่ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าพวกเขาจะตัดสินและตรวจสอบคนเข้าเมืองอย่างไร

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอธิบายว่าพวกเขาจะขอข้อมูลโซเชียลมีเดียของผู้ที่ต้องการลี้ภัยหรืออพยพเข้าประเทศอเมริกา นอกเหนือจากการยื่นขอวีซ่า หมายเหตุในบันทึกราชการ Federal Register บอกชัดเจนว่าว่าเจ้าหน้าที่จะขอข้อมูลทางโซเชียลมีเดียจาก ผู้ลี้ภัย, ผู้อพยพ, ผู้ย้ายถิ่นฐาน และ “คนต่างด้าวที่ไม่สามารถยื่นขอได้” ทั้งหมด 7 ฟอร์มซึ่งถ้าไม่กรอกข้อมูลส่วนนี้ก็จะเข้าประเทศไม่ได้ ไม่ว่าจะแค่ชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม และพวกเขาจะต้องยื่นชื่อ username ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปีขึ้นไป ถ้าเคยใช้โซเชียลมีเดียที่เข้าข่าย 19 ชื่อที่ระบุไว้ รวมถึง Facebook, Instagram, Twitter และเว็บจีนอย่าง Douban หรือ Weibo

AP แจ้งเมื่อเดือนมิถุนายนว่าทางกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐจะเพิ่มการเก็บข้อมูลโซเชียลมีเดีย แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนับจากนั้น

แน่นอนว่ามีคำคัดค้านกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่พวกเขาเริ่มใช้มาตรการนี้ตั้งแต่เดินพฤษภาคมที่ผ่านมา มันไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลยังไง หรือพวกเขาต้องการดูข้อมูลแบบไหน และยังมีคำถามขึ้นมากมาย อย่างเช่นนักศึกษา Harvard ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าเพราะโพสต์ของเพื่อนเขา ไม่ใช่ของเขา (แต่ปัญหานี้ก็คลี่คลายเเล้ว) และยังมีความกังวลว่าเจ้าหน้าที่อาจจะตัดสินพลาดหรือใช้อำนาจในทางที่ผิดตั้งเกณฑ์เข้มๆเพื่อปฏิเสธคนตามใจอยากอีกด้วย

Engadget