64 views

Visa Checkout จะปิดตัวลงในปี 2020 นี้

ยาวไปไม่อ่าน: Visa จะย้ายระบบการชำระเงินจาก Visa Checkout ไปยังระบบใหม่ EMV SRC โดยร่วมมือกับทางบริษัทบัตรเครดิตรายใหญ่อื่น ซึ่งการย้ายระบบเต็มรูปแบบจะดำเนินการในปีหน้า

Visa กำลังโยกย้ายระบบการชำระเงินออนไลน์ใหม่เพื่อปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 9to5 Google รายงานว่า Visa Checkout คู่แข่งของ Paypal ที่มีการรวมตัวกับทาง Google Pay digital wallet นั้นกำลังจะปิดตัวลงในปี 2020 ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่น่าประหลาดใจเท่าไหร่นัก

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Visa และบริษัทบัตรเครดิตรายใหญ่อื่นๆ Mastercard, American Express และ Discover ประกาศว่าพวกเขาจะร่วมมือกันปล่อยระบบจ่ายเงินของพวกเขาเอง และเมื่อตรวจสอบดูเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมา Google Pay ไม่ได้ใส่ทางเลือกของ Visa Checkout ในช่องชำระเงินแล้ว

Search Engine รายใหญ่ยืนยันกับทาง 9to5 Google ว่า Visa กำลังย้ายไปหาทางเลือกใหม่ที่ใช้ระบบ EMV SRC ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ Visa สามารถใช้ระบบ Visa Token ที่เพิ่งเสริมเข้ามาได้ โดยระบบนี้จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ (เช่น หมายเลขบัญชี และวันหมดอายุของบัตร) ด้วยระบบระบุตัวตนแบบดิจิตัล ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้มีระบบป้องกันข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกชั้นหากมีการแฮ็กข้อมูลเข้ามา

Visa จะเริ่มใช้งานระบบ EMV SRC ในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ แต่การย้ายระบบทั้งหมดจะดำเนินการในปีหน้า จนกว่าจะถึงตอนนั้น ผู้ใช้สามารถใช้งาน Visa Checkout ได้ตามปกติ ยกเว้นระบบที่รวมกับ Google Pay

Engadget