661 views

ปริศนาไขกระจ่างแล้ว! แมวน้ำได้เข้าไปไขความลับของน้ำแข็งในแอนตรากติก?

ยาวไปไม่อ่าน : นักวิจัยได้ใช้แมวน้ำที่สามารถลอยได้เข้าไปไขความลับของน้ำแข็งในทวีปแอนตรากติก

หุ่นยนต์ ดาวเทียม และแมวน้ำ ถูกประกอบร่างเข้าด้วยกัน พร้อมกับติดเซนเซอร์เพื่อใช้ในการทำงานในขณะที่ว่ายเข้าไปในหลุมของถ้าน้ำแข็งที่ South Carolina ในทะเลน้ำแข็งของทวีปแอนตรากติก

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี 1976 นักวิจัยได้ค้นพบว่ามีหลุมขนาดยักษ์ปรากฎขึ้นบนแผ่นน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือทะเล Weddell ในทวีปแอนตรากติก ซึ่งมันจะปรากฏขึ้นในทุกๆ ฤดูหนาว ทำไมหลุมนี้จึงเกิดขึ้น (หลุมนี้รู้จักกันในนาม “Polynya”) มันเป็นปริศนามาจนถึงบัดนี้ 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Washington ได้ทำการเก็บข้อมูลต่างๆ จากสามแหล่งข้อมูล

ได้แก่ ดาวเทียม หุ่นยนต์ลอยน้ำ และ แมวน้ำที่ติดแท่งวัดอุณภูมิไว้ที่บริเวณศีรษะ เนื่องจากแมวน้ำนั้นมักจะดำน้ำลึกลงไป จึงเป็นโอกาศที่ให้นักวิจัยได้เข้าไปถึงพื้นที่ต่างๆ ในมหาสมุทรที่ยังไม่เคยมีใครทำการศึกษามาก่อน

จากข้อมูลดังกล่าว นักวิจัยได้สรุปว่า Polynyas เกิดจากการรวมตัวกันของพายุ ภูเขาน้ำแข็ง น้ำเกลือ และสภาวะที่ผิดปกติของมหาสมุทร การค้นพบนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางธรรมชาติอีกด้วย 

MITTR