64 views

Osmo ปล่อยชุดการเรียนรู้ด้วย iPad สำหรับนักเรียนอนุบาล!

ยาวไปไม่อ่าน : Osmo ปล่อยชุดการเรียนรู้ Little Genius Starter Kit สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี

จะว่าไปตอนนี้ก็มีของเล่นใหม่ๆ สำหรับเด็กๆ เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Osmo ได้เปิดตัวชุดการเรียนรู้ด้วย iPad สำหรับนักเรียนอนุบาล

โดยมีเป้าหมายเป็นเด็กในช่วงอายุ 3 ถึง 5 ปี ซึ่งเจ้า Little Genius Starter Kit จะมาพร้อมกับเกมที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมถึงสี่เกมซึ่งช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวอักษร การวาดภาพ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยทางบริษัทได้ใช้ iPad เป็นส่วนหนึ่งในการสอนให้เด็กได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะที่สำคัญต่างๆ เช่นการเรียนรู้คำศัพท์ หรือคณิตศาสตร์ Osmo ได้ทำการขาย Genius Starter Kit ให้แก่กลุ่มเด็กโตกว่านี้เพื่อใช้ในการสะกดคำและการคิดคำนวณ

โดยเจ้าชุดการเรียนรู้ใหม่นี้ก็ทำงานเช่นเดิม เพียงแต่มีเป้าหมายคือเด็กในช่วงวัย 3 – 5 ปี 

โดยชุดอุปกรณ์นี้มีความแตกต่างจากเกมที่เป็นแอป โดยชุด Little Genius Starter Kit จะมาพร้อมกับฐานเพื่อติดตั้ง iPad และแผนกระดานที่ที่สามารถเปลี่ยนแท็บเล็ตให้เป็นเครื่องเล่นเกมได้ทันที ตัวอย่างเช่น เด็กสามารถวาดรูปบนแผ่นกระดาน จากนั้นชุดอุปกรณ์จะทำการลอกเลียนแบบรูปวาดขึ้นไปแสดงบนหน้าจอ iPad โดยทาง Osmo ได้กล่าวว่าระบบนี้เป็นการรวมตัวของ “hands-on play” ที่ได้รับการออกแบบโดยนักวิชาการด้านการศึกษาอย่าง Friedrich Froebel และ Maria Montessori เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์อันล้ำสมัย

โดยเกมทั้งสี่นั้นจะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ เสริมสร้างทักษะด้านศิลปะ

การจับคู่วัตถุที่เหมือนกัน และการแก้ปัญหา Osmo คาดว่าจะทำการวางขาย Little Genius Starter Kit ในสัปดาห์หน้า แต่คุณสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยมีราคาอยู่ที่ 79 เหรียญ (ราว 2530 บาท) ผ่านทางเว็บไซต์ Amazon 

Engadget